Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor - chodník Rudlov

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 950,00 € s DPH

Identifikátor: 18/2017

Dátum doručenia: 11.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ing. Karol Petz

Adresa dodávateľa: Sabinovská 29, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 45324565