Popis fakturovaného plnenia: Spracovanie projektovej dokumentácie - Zmluva o dielo č. 6/2017/SMC

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 700,00 € s DPH

Identifikátor: 2017.35

Dátum doručenia: 03.apríl. 2017

Dátum zverejnenia: 05.apríl. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovak Medical Company, a.s.

Adresa dodávateľa: Duchnovičovo nám. 1, Prešov 080 01

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36486264