Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn 8/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 389,00 € s DPH

Identifikátor: 7313484211

Dátum doručenia: 5.august. 2016

Dátum zverejnenia: 17.august. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256