Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 496,00 € s DPH

Identifikátor: 7278505257

Dátum doručenia: 2.marec. 2016

Dátum zverejnenia: 3.marec. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256