Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 816,00 € s DPH

Identifikátor: 7273468929

Dátum doručenia: 18.január. 2016

Dátum zverejnenia: 21.január. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256