Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn 5/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 823,00 € s DPH

Identifikátor: 7298470746

Dátum doručenia: 6.máj. 2016

Dátum zverejnenia: 25.máj. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256