Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn 10/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 896,00 € s DPH

Identifikátor: 7313525530

Dátum doručenia: 4.október. 2016

Dátum zverejnenia: 13.október. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256