Popis fakturovaného plnenia: Nedoplatok za plyn - r. 2015

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 878,99 € s DPH

Identifikátor: 7449212548

Dátum doručenia: 18.január. 2016

Dátum zverejnenia: 21.január. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256