Popis fakturovaného plnenia: Nedoplatok za plyn - r. 2014

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,76 € s DPH

Identifikátor: 7449184052

Dátum doručenia: 19.január. 2015

Dátum zverejnenia: 23.január. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256