Popis fakturovaného plnenia: Za nájom pozemkov r. 2016

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,00 € s DPH

Identifikátor: 7160401602

Dátum doručenia: 26.február. 2016

Dátum zverejnenia: 3.marec. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPF

Adresa dodávateľa: Búdková 36, 817 15 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: