Popis fakturovaného plnenia: Za nájom k pozemkom

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,15 € s DPH

Identifikátor: 7160403032

Dátum doručenia: 2.september. 2016

Dátum zverejnenia: 27.september. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPF

Adresa dodávateľa: Búdková 36, 817 15 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: