Popis fakturovaného plnenia: Nájom poľnohosp. pozemku

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,15 € s DPH

Identifikátor: 7150404014

Dátum doručenia: 3.september. 2015

Dátum zverejnenia: 3.september. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPF

Adresa dodávateľa: Búdková 36, 817 15 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: