Popis fakturovaného plnenia: Nájom pozemku

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,00 € s DPH

Identifikátor: 7150401322

Dátum doručenia: 3.marec. 2015

Dátum zverejnenia: 5.marec. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPF

Adresa dodávateľa: Búdková 36, 817 15 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: