Popis fakturovaného plnenia: Overenie váh - ŠJMŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,00 € s DPH

Identifikátor: 516319153

Dátum doručenia: 10.október. 2016

Dátum zverejnenia: 14.október. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovenská legálna metrológia, n.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 37954521