Popis fakturovaného plnenia: Stožiare pre MR - Rekonšt. MR

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 689,60 € s DPH

Identifikátor: 20160550

Dátum doručenia: 1.jún. 2016

Dátum zverejnenia: 3.jún. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slavstroj, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Malé Raškovce 86, 072 17 Zemplínske Kopčany

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31732348