Popis fakturovaného plnenia: Oprava MR - stožiare 19ks

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 029,20 € s DPH

Identifikátor: 20160904

Dátum doručenia: 26.september. 2016

Dátum zverejnenia: 28.september. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slavstroj, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Malé Raškovce 86, 072 17 Zemplínske Kopčany

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31732348