Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce pre OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,38 € s DPH

Identifikátor: 172012014

Dátum doručenia: 14.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Servisné práce pre OcÚ

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108