Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce PC OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,38 € s DPH

Identifikátor: 172011012

Dátum doručenia: 13.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOSoft s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108