Popis fakturovaného plnenia: Sadenie kvetín na verej. priestranstve

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 048,62 € s DPH

Identifikátor: 070/2017

Dátum doručenia: 15.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: FLORIANCENTRUM Madurová

Adresa dodávateľa: Soľ 247, 094 35 Soľ

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 37943529