Popis fakturovaného plnenia: Dopravné ZŠ Soľ 11/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 019,70 € s DPH

Identifikátor: 035312

Dátum doručenia: 9.december. 2016

Dátum zverejnenia: 12.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SAD Humenné, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36477508