Popis fakturovaného plnenia: Dopravné ZŠ Soľ 10/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 039,00 € s DPH

Identifikátor: 032612

Dátum doručenia: 9.november. 2016

Dátum zverejnenia: 6.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SAD Humenné, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36477508