Popis fakturovaného plnenia: Revízia a funkčná skúška el. poplach. signalizácie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,80 € s DPH

Identifikátor: 1703015709

Dátum doručenia: 14.september. 2017

Dátum zverejnenia: 12.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Jozef Török - ELAKPRO

Adresa dodávateľa: Soľ 270, 094 35 Soľ

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 33271747