Popis fakturovaného plnenia: Regály do KD

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 283,20 € s DPH

Identifikátor: 370801

Dátum doručenia: 10.august. 2017

Dátum zverejnenia: 13.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Korunametall, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tolstého 2595/3, 066 01 Humenné

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36463841