Popis fakturovaného plnenia: Popl. za ročné vedenie účtu CP

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,98 € s DPH

Identifikátor: OPS/1830/2015

Dátum doručenia: 21.december. 2015

Dátum zverejnenia: 31.december. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Prima banka

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11, Žilina

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31575951