Popis fakturovaného plnenia: Prezent. materiály - pred sv. jánom, guľáš majster

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 310,28 € s DPH

Identifikátor: 201712053

Dátum doručenia: 28.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: BALWEN SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hencovská 1871/46, 093 01 Vranov n/T

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44994885