Popis fakturovaného plnenia: Prenájom tlačiarne OcÚ 09/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,38 € s DPH

Identifikátor: 1171300654

Dátum doručenia: 2.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: RICOH Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31331785