Popis fakturovaného plnenia: Prenájom tlačiarne OcÚ 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,88 € s DPH

Identifikátor: 1171300914

Dátum doručenia: 06.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: RICOH Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31331785