Popis fakturovaného plnenia: Právne služby pre obec

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 € s DPH

Identifikátor: 1916

Dátum doručenia: 20.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 24.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: JUDr. Aloiz Naništa

Adresa dodávateľa: Sládkovičova č. 8, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35519193