Popis fakturovaného plnenia: Pracovné náradie pre UoZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 785,00 € s DPH

Identifikátor: 1701438

Dátum doručenia: 30.november. 2017

Dátum zverejnenia: 30.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Extratech s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36463825