Popis fakturovaného plnenia: Požičanie lavičiek - Pred sv. jánom

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 € s DPH

Identifikátor: 201712

Dátum doručenia: 23.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 24.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Obec Dlhé Klčovo

Adresa dodávateľa: Dlhá 173, 094 13 Dlhé Klčovo

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00332356