Popis fakturovaného plnenia: Potraviny pre MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,08 € s DPH

Identifikátor: 52017131

Dátum doručenia: 4.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ľubomír Frajkor

Adresa dodávateľa: Školská 347, 094 12 Vechec

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 14325721