Popis fakturovaného plnenia: Potraviny pre MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,77 € s DPH

Identifikátor: 170200

Dátum doručenia: 4.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Frapek, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slanská 176, 094 12 Vechec

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 45347557