Popis fakturovaného plnenia: Potraviny pre MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,37 € s DPH

Identifikátor: 170710

Dátum doručenia: 27.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: FRAPEK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slanská 176, 094 12 Vechec

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 45347557