Popis fakturovaného plnenia: Potraviny pre MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,17 € s DPH

Identifikátor: 1751843

Dátum doručenia: 19.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: DMJ MARKET s.r.o.

Adresa dodávateľa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36490661