Popis fakturovaného plnenia: Potraviny pre MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,30 € s DPH

Identifikátor: 170643

Dátum doručenia: 01.december. 2017

Dátum zverejnenia: 01.december. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: FRAPEK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slanská 176, 094 12 Vechec

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 90,30