Popis fakturovaného plnenia: Potraviny pre MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,07 € s DPH

Identifikátor: 1750958

Dátum doručenia: 28.november. 2017

Dátum zverejnenia: 30.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: DMJ MARKET s.r.o.

Adresa dodávateľa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31777741