Popis fakturovaného plnenia: Potraviny pre MŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 215,14 € s DPH

Identifikátor: 5201702226

Dátum doručenia: 16.november. 2017

Dátum zverejnenia: 23.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: EASTFOOD s.r.o.

Adresa dodávateľa: Južná trieda 78, 040 01 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 45702942