Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za tablet

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,98 € s DPH

Identifikátor: 5402783710

Dátum doručenia: 29.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35697270