Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za mobil

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,78 € s DPH

Identifikátor: 5398262469

Dátum doručenia: 26.apríl. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35697270