Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za mobil

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,00 € s DPH

Identifikátor: 5429129503

Dátum doručenia: 29.november. 2017

Dátum zverejnenia: 30.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Orange Slovensko a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35697270