Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za mobil

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,44 € s DPH

Identifikátor: 5415791583

Dátum doručenia: 30.august. 2017

Dátum zverejnenia: 13.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35697270