Popis fakturovaného plnenia: Pokládka kamenného koberca -9 bj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 684,00 € s DPH

Identifikátor: 20170228

Dátum doručenia: 17.október. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Twin-service s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šafárikova 601, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 47130318