Popis fakturovaného plnenia: Poistná suma Regenerácia obce

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 047,73 € s DPH

Identifikátor: 6586357396

Dátum doručenia: 07.august. 2017

Dátum zverejnenia: 13.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00585441