Popis fakturovaného plnenia: Poistka - majetok obce 10/17 - 01/18

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,75 € s DPH

Identifikátor: 5720076702

Dátum doručenia: 25.september. 2017

Dátum zverejnenia: 12.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Generali Poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35709332