Popis fakturovaného plnenia: Poistka AVIA 6-9/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,88 € s DPH

Identifikátor: 6476885494

Dátum doručenia: 29.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00585441