Popis fakturovaného plnenia: Poistka AVIA 3 - 6 / 2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,88 € s DPH

Identifikátor: 2503463014

Dátum doručenia: 27.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.marec. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00332861