Popis fakturovaného plnenia: Poistka Avia 12/17-3/18

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,95 € s DPH

Identifikátor: 6576885494

Dátum doručenia: 01.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00585441