Popis fakturovaného plnenia: Poistka - AVIA 09-12-/2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,95 € s DPH

Identifikátor: 2503463017

Dátum doručenia: 20.september. 2017

Dátum zverejnenia: 12.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00585441