Popis fakturovaného plnenia: Poistenie - profesná zodpovednosť

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,41 € s DPH

Identifikátor: 7300189285

Dátum doručenia: 14.september. 2017

Dátum zverejnenia: 12.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 00151700