Popis fakturovaného plnenia: Oprava has. zbrojnice - schodisko, zábradlie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 818,08 € s DPH

Identifikátor: 10160012

Dátum doručenia: 18.apríl. 2016

Dátum zverejnenia: 4.máj. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: PB-PROFIKOVO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlinné 54, 094 35 Hlinné

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36490741